księgowość online

Księgowość online oraz księga przychodów i rozchodów bez tajemnic

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów stanowi obowiązek dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, partnerskich, jawnych, których dochody nie przekraczają 1 200 000 euro rocznie. Służy ona do ewidencjonowania operacji gospodarczych w uproszczonej formie.

Do czego służy księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów, to dokument umożliwiający proste prowadzenie księgowości firmowych. Obowiązkowo – dla określonych przedsiębiorców – powinny być w niej zawarte:

* firmowe przychody z wszelakich źródeł – zarówno te pochodzące ze sprzedaży, jak i wszystkie pozostałe,
* rachunki związane z zakupem towarów i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, a także wszystkie koszty dodatkowe związane z ich kupnem,
* wynagrodzenia dla pracowników,
* koszty związane z rozwojem firmy (np. badania),
* pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności.

Kto jest zwolniony z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów nie musi być obowiązkiem dla każdego wyżej wymienionego płatnika. Istnieją przypadki, kiedy to jest on z jej prowadzenia zwolniony lub też częściowo zwolniony z czynności obejmujących prowadzenie księgi.

Według rozporządzenia dotyczącego prowadzenia KPiR, paragrafu 7, podatnik nie jest zobowiązany do prowadzenia księgi, gdy:

* nie pozwala mu to stan jego zdrowia lub wiek,
* a także wielkość prowadzonej przez niego działalności.

Nie jest to jednak przywilej, który jest podatnikowi przyznawany w sposób automatyczny. Do właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego podatnik musi złożyć pismo, w którym składa wniosek o zwolnienie z prowadzenia KPiR. Pismo musi zostać złożone nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym miałoby zacząć obowiązywać owo zwolnienie.

Jak zakłada się księgę przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów oraz jej zakładanie jest uregulowane zgodnie z przepisami, które znajdują się w paragrafie 10 rozporządzenia dotyczącego KPiR.

W jego ramach ustala się, że KPiR powinna zostać założona 1 stycznia roku podatkowego lub dnia, w którym rozpoczęta zostaje działalność gospodarcza. W ciągu 20 dni od faktu jej założenia podatnik zobowiązany jej do poinformowania o nim stosowanemu urzędnikowi w „skarbówce”.

Co ważne, w przypadku spółek, KPiR powinna być prowadzona jedna księga przychodów i rozchodów, a nie kilka – dla każdego wspólnika z osobna.

Księgowość online – czy można prowadzić KPiR online?

Prowadzenia KPiR online dają przedsiębiorcom niektóre internetowe biura rachunkowe. Księgowość online jest możliwa do prowadzenia zgodnie z rozporządzeniem KPiR paragraf 10.

Aby prowadzić księgowość online, należy przestrzegać warunków określonych przepisami w powyższym rozporządzeniu:

* biuro rachunkowe online – które wykorzystuje przedsiębiorca do prowadzenia KPiR – oraz program, który jest w jego ramach stosowany do rozliczenia, musi być jasno określony na piśmie, które przedsiębiorca przedkłada w Urzędzie Skarbowym (owo pismo powinno również zawierać instrukcje dotyczące obsługi programu do prowadzenia KPiR),
* biuro rachunkowe online, musi posiadać możliwość łatwego wglądu do treści zapisywanych w programie do KPiR, a także musi posiadać możliwość wydruku tych danych, zgodnie z ich chronologią,
* biuro rachunkowe online, które przechowuje dane wrażliwe – dotyczące rachunków firmowych – powinno oferować w swoim programie zabezpieczenia, które chronią je przed zniszczeniem, zniekształceniem, modyfikacją lub wglądem przez osoby nieuprawnione.

Księgowość online jest zatem, jak najbardziej możliwa i zgodna z przepisami prawa zawartymi w zarządzeniach dotyczących KPiR. Biuro rachunkowe online daje możliwość nie tylko sporej oszczędności czasu, ale również łatwiejszego wypełnienia administracyjnych obowiązków.

Tags :
11 kwietnia 2017